Vzdělání

Informační technologie (Ing.)

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice

Informační a řídicí technologie (Bc.)

Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Elektronické počítačové systémy

Střední průmyslová škola Trutnov

Otevřen sebezlepšování

Máte pocit, že byste mne mohli naučit novým kouskům?

Pak neváhejte a kontaktujte mne e-mailem na learn@petrknap.cz.