Identifikační údaje

Ing. Petr Knap (IČO: 08167940)
V Údolíčku 262
541 02 Trutnov